Hakkımızda

Bİz Kİmiz

Verbilsis Hakkında

Verbilsis.com Hakkında

Verbilsis; profesyonel ekibi ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 2016/679 sayılı General Data Protection Regulation (GDPR) kapsamında profesyonel ekibi ile firmaların uyum süreçlerinde yanında olmayı hedeflemektedir.

KVKK eğitimi almış 8 avukatımız, 12 KVKK uzmanımız, 3 mali müşavirimiz, 3 insan kaynakları uzmanımız ve 6 yazılım mühendisimiz ile firmanıza özel hızlı ve talebiniz kapsamında yasalara temel uyum süreçlerini yönetmektedir.

image

Bilinmesi Gerekenler

Kvkk ve veri bilgi sistemi hakkında aşşağıdakiler bilinmelidir.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Aydınlatma Yükümlülüğü Kanun, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi edinme hakkı tanımakta ve bu hususları, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ele almaktadır.

Veri Kayıt Sistemi - VERBİS

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bir dosyalama sistemi olarak nitelenebilecek veri kayıt sistemi elektronik ya da fiziki ortamda oluşturulabilir.

Açık Rıza

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rızadır. Başka bir ifade ile ilgili kişinin verilerinin işlenmesine özgürce, konu hakkında yeterli bilgi sahibi olarak ve sadece o işlemle sınırlı kalmak kaydıyla verdiği onay beyanıdır.

KAYIT İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL 2020

"Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları"

Resmi Gazete

TEKLİF AL